ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาปัจจัยกระบวนการล้างสารเคมีในกระบวนการทำยางเครพขาว

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาปัจจัยกระบวนการล้างสารเคมีในกระบวนการทำยางเครพขาว
นักวิจัย : เจริญยุทธ เดชวายุกุล , สมเกียรติ นาคกุล , วิริยะ ทองเรือง , พรศิริ แก้วประดิษฐ์
คำค้น : ล้างสารเคมี , ทำยางเครพขาว
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
เจริญยุทธ เดชวายุกุล , สมเกียรติ นาคกุล , วิริยะ ทองเรือง , พรศิริ แก้วประดิษฐ์ . (2554). การศึกษาปัจจัยกระบวนการล้างสารเคมีในกระบวนการทำยางเครพขาว.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เจริญยุทธ เดชวายุกุล , สมเกียรติ นาคกุล , วิริยะ ทองเรือง , พรศิริ แก้วประดิษฐ์ . 2554. "การศึกษาปัจจัยกระบวนการล้างสารเคมีในกระบวนการทำยางเครพขาว".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เจริญยุทธ เดชวายุกุล , สมเกียรติ นาคกุล , วิริยะ ทองเรือง , พรศิริ แก้วประดิษฐ์ . "การศึกษาปัจจัยกระบวนการล้างสารเคมีในกระบวนการทำยางเครพขาว."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554. Print.
เจริญยุทธ เดชวายุกุล , สมเกียรติ นาคกุล , วิริยะ ทองเรือง , พรศิริ แก้วประดิษฐ์ . การศึกษาปัจจัยกระบวนการล้างสารเคมีในกระบวนการทำยางเครพขาว. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2554.