ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาแบบเปิดโดยการสุ่มและมีการควบคุมในหลายสถาบันเพื่อประเมินความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการใช้ยาอัลบินเทอเฟอรอนอัลฟา-2บีขนาดต่างๆโดยให้ทุก4สัปดาห์ร่วมกับยาไรบาไวรินในผู้ป่วยโรคไวรัสตับอักเสบซีแบบเรื้อรังชนิดจีโนไทป์2หรือ3 ทึ่ไม่เคยได้รับ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาแบบเปิดโดยการสุ่มและมีการควบคุมในหลายสถาบันเพื่อประเมินความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการใช้ยาอัลบินเทอเฟอรอนอัลฟา-2บีขนาดต่างๆโดยให้ทุก4สัปดาห์ร่วมกับยาไรบาไวรินในผู้ป่วยโรคไวรัสตับอักเสบซีแบบเรื้อรังชนิดจีโนไทป์2หรือ3 ทึ่ไม่เคยได้รับ
นักวิจัย : ธีระ พิรัชวิสุทธิ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธีระ พิรัชวิสุทธิ์ . (2552). การศึกษาแบบเปิดโดยการสุ่มและมีการควบคุมในหลายสถาบันเพื่อประเมินความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการใช้ยาอัลบินเทอเฟอรอนอัลฟา-2บีขนาดต่างๆโดยให้ทุก4สัปดาห์ร่วมกับยาไรบาไวรินในผู้ป่วยโรคไวรัสตับอักเสบซีแบบเรื้อรังชนิดจีโนไทป์2หรือ3 ทึ่ไม่เคยได้รับ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ธีระ พิรัชวิสุทธิ์ . 2552. "การศึกษาแบบเปิดโดยการสุ่มและมีการควบคุมในหลายสถาบันเพื่อประเมินความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการใช้ยาอัลบินเทอเฟอรอนอัลฟา-2บีขนาดต่างๆโดยให้ทุก4สัปดาห์ร่วมกับยาไรบาไวรินในผู้ป่วยโรคไวรัสตับอักเสบซีแบบเรื้อรังชนิดจีโนไทป์2หรือ3 ทึ่ไม่เคยได้รับ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ธีระ พิรัชวิสุทธิ์ . "การศึกษาแบบเปิดโดยการสุ่มและมีการควบคุมในหลายสถาบันเพื่อประเมินความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการใช้ยาอัลบินเทอเฟอรอนอัลฟา-2บีขนาดต่างๆโดยให้ทุก4สัปดาห์ร่วมกับยาไรบาไวรินในผู้ป่วยโรคไวรัสตับอักเสบซีแบบเรื้อรังชนิดจีโนไทป์2หรือ3 ทึ่ไม่เคยได้รับ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2552. Print.
ธีระ พิรัชวิสุทธิ์ . การศึกษาแบบเปิดโดยการสุ่มและมีการควบคุมในหลายสถาบันเพื่อประเมินความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการใช้ยาอัลบินเทอเฟอรอนอัลฟา-2บีขนาดต่างๆโดยให้ทุก4สัปดาห์ร่วมกับยาไรบาไวรินในผู้ป่วยโรคไวรัสตับอักเสบซีแบบเรื้อรังชนิดจีโนไทป์2หรือ3 ทึ่ไม่เคยได้รับ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2552.