ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยพหุสถาบันเชิงสังเกตการณ์แบบไปข้างหน้าในกลุ่มประชากรที่ได้รับการรักษาตามเวชปฏิบัติทั่วไปเพื่อประเมินการตอบสนองต่อการรักษาในผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังที่มีค่าอีแอนติเจนของไวรัสตับอักเสบบีเป็นบวกHBeAg positiveหรือเป็นลบHBeAg negative

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยพหุสถาบันเชิงสังเกตการณ์แบบไปข้างหน้าในกลุ่มประชากรที่ได้รับการรักษาตามเวชปฏิบัติทั่วไปเพื่อประเมินการตอบสนองต่อการรักษาในผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังที่มีค่าอีแอนติเจนของไวรัสตับอักเสบบีเป็นบวกHBeAg positiveหรือเป็นลบHBeAg negative
นักวิจัย : ธีระ พิรัชวิสุทธิ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธีระ พิรัชวิสุทธิ์ . (2552). การวิจัยพหุสถาบันเชิงสังเกตการณ์แบบไปข้างหน้าในกลุ่มประชากรที่ได้รับการรักษาตามเวชปฏิบัติทั่วไปเพื่อประเมินการตอบสนองต่อการรักษาในผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังที่มีค่าอีแอนติเจนของไวรัสตับอักเสบบีเป็นบวกHBeAg positiveหรือเป็นลบHBeAg negative.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ธีระ พิรัชวิสุทธิ์ . 2552. "การวิจัยพหุสถาบันเชิงสังเกตการณ์แบบไปข้างหน้าในกลุ่มประชากรที่ได้รับการรักษาตามเวชปฏิบัติทั่วไปเพื่อประเมินการตอบสนองต่อการรักษาในผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังที่มีค่าอีแอนติเจนของไวรัสตับอักเสบบีเป็นบวกHBeAg positiveหรือเป็นลบHBeAg negative".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ธีระ พิรัชวิสุทธิ์ . "การวิจัยพหุสถาบันเชิงสังเกตการณ์แบบไปข้างหน้าในกลุ่มประชากรที่ได้รับการรักษาตามเวชปฏิบัติทั่วไปเพื่อประเมินการตอบสนองต่อการรักษาในผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังที่มีค่าอีแอนติเจนของไวรัสตับอักเสบบีเป็นบวกHBeAg positiveหรือเป็นลบHBeAg negative."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2552. Print.
ธีระ พิรัชวิสุทธิ์ . การวิจัยพหุสถาบันเชิงสังเกตการณ์แบบไปข้างหน้าในกลุ่มประชากรที่ได้รับการรักษาตามเวชปฏิบัติทั่วไปเพื่อประเมินการตอบสนองต่อการรักษาในผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังที่มีค่าอีแอนติเจนของไวรัสตับอักเสบบีเป็นบวกHBeAg positiveหรือเป็นลบHBeAg negative. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2552.