ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงสร้างและคุณสมบัติทองเหลืองโดยกรรมวิธีหล่อขี้ผึ้งหาย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงสร้างและคุณสมบัติทองเหลืองโดยกรรมวิธีหล่อขี้ผึ้งหาย
นักวิจัย : จรวยพร แสนทวีสุข , กิตติมา ศิลปษา , สุรชัย นุ่มสารพัดนึก , สุริยา โชคสวัสดิ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จรวยพร แสนทวีสุข , กิตติมา ศิลปษา , สุรชัย นุ่มสารพัดนึก , สุริยา โชคสวัสดิ์ . (2544). โครงสร้างและคุณสมบัติทองเหลืองโดยกรรมวิธีหล่อขี้ผึ้งหาย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
จรวยพร แสนทวีสุข , กิตติมา ศิลปษา , สุรชัย นุ่มสารพัดนึก , สุริยา โชคสวัสดิ์ . 2544. "โครงสร้างและคุณสมบัติทองเหลืองโดยกรรมวิธีหล่อขี้ผึ้งหาย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
จรวยพร แสนทวีสุข , กิตติมา ศิลปษา , สุรชัย นุ่มสารพัดนึก , สุริยา โชคสวัสดิ์ . "โครงสร้างและคุณสมบัติทองเหลืองโดยกรรมวิธีหล่อขี้ผึ้งหาย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2544. Print.
จรวยพร แสนทวีสุข , กิตติมา ศิลปษา , สุรชัย นุ่มสารพัดนึก , สุริยา โชคสวัสดิ์ . โครงสร้างและคุณสมบัติทองเหลืองโดยกรรมวิธีหล่อขี้ผึ้งหาย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2544.