ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเตรียมและสมบัติของพอลิคาโปรแลคโตน เส้นใยกล้วย เส้นใยใบสับปะรดวัสดุไฮบริดเชิงประกอบ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเตรียมและสมบัติของพอลิคาโปรแลคโตน เส้นใยกล้วย เส้นใยใบสับปะรดวัสดุไฮบริดเชิงประกอบ
นักวิจัย : ศุภัตรา ประทุมชาติ
คำค้น : ไฮบริด , เส้นใยใบสับปะรด , เส้นใยกล้วย , พอลิคาโปรแลคโตน , polycarbonate, , pineapple fiber, , lactose, , hybrid material , banana fiber,
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การเตรียมและสมบัติของพอลิคาโปรแลคโตน เส้นใยกล้วย เส้นใยใบสับปะรดวัสดุไฮบริดเชิงประกอบ

บรรณานุกรม :
ศุภัตรา ประทุมชาติ . (2555). การเตรียมและสมบัติของพอลิคาโปรแลคโตน เส้นใยกล้วย เส้นใยใบสับปะรดวัสดุไฮบริดเชิงประกอบ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ศุภัตรา ประทุมชาติ . 2555. "การเตรียมและสมบัติของพอลิคาโปรแลคโตน เส้นใยกล้วย เส้นใยใบสับปะรดวัสดุไฮบริดเชิงประกอบ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ศุภัตรา ประทุมชาติ . "การเตรียมและสมบัติของพอลิคาโปรแลคโตน เส้นใยกล้วย เส้นใยใบสับปะรดวัสดุไฮบริดเชิงประกอบ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555. Print.
ศุภัตรา ประทุมชาติ . การเตรียมและสมบัติของพอลิคาโปรแลคโตน เส้นใยกล้วย เส้นใยใบสับปะรดวัสดุไฮบริดเชิงประกอบ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2555.