ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของกระบวนการผลิตต่อความคงตัวของแคปซูลสมุนไพร

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของกระบวนการผลิตต่อความคงตัวของแคปซูลสมุนไพร
นักวิจัย : กรชนก แก่นคำ , วิภาวี เสาหิน
คำค้น : ต่อความคงตัว , กระบวน , แคปซูลสมุนไพร
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

กระบวนการผลิตที่เหมาะสมด้านอุณหภูมิในการอบและความชื้นคงเหลือ สำหรับการผลิตแคปซูลขิง ขมิ้นชัน ฟ้าทะลายโจร และชุมเห็ดเทศ

บรรณานุกรม :
กรชนก แก่นคำ , วิภาวี เสาหิน . (2547). ผลของกระบวนการผลิตต่อความคงตัวของแคปซูลสมุนไพร.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
กรชนก แก่นคำ , วิภาวี เสาหิน . 2547. "ผลของกระบวนการผลิตต่อความคงตัวของแคปซูลสมุนไพร".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
กรชนก แก่นคำ , วิภาวี เสาหิน . "ผลของกระบวนการผลิตต่อความคงตัวของแคปซูลสมุนไพร."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2547. Print.
กรชนก แก่นคำ , วิภาวี เสาหิน . ผลของกระบวนการผลิตต่อความคงตัวของแคปซูลสมุนไพร. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2547.