ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาขีดความสามารถในระบบการวัดปริมาณรังสีเอกซ์และรังสีแกมมาด้วย ที แอล ดี ที่ใช้ในทางการแพทย์และอุตสาหกรรม

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาขีดความสามารถในระบบการวัดปริมาณรังสีเอกซ์และรังสีแกมมาด้วย ที แอล ดี ที่ใช้ในทางการแพทย์และอุตสาหกรรม
นักวิจัย : วสันต์ หล้าสร้อย , จินตนา เหล่าไพบูลย์ , จินตนา เหล่าไฟบูลย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วสันต์ หล้าสร้อย , จินตนา เหล่าไพบูลย์ , จินตนา เหล่าไฟบูลย์ . (2547). การพัฒนาขีดความสามารถในระบบการวัดปริมาณรังสีเอกซ์และรังสีแกมมาด้วย ที แอล ดี ที่ใช้ในทางการแพทย์และอุตสาหกรรม.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วสันต์ หล้าสร้อย , จินตนา เหล่าไพบูลย์ , จินตนา เหล่าไฟบูลย์ . 2547. "การพัฒนาขีดความสามารถในระบบการวัดปริมาณรังสีเอกซ์และรังสีแกมมาด้วย ที แอล ดี ที่ใช้ในทางการแพทย์และอุตสาหกรรม".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วสันต์ หล้าสร้อย , จินตนา เหล่าไพบูลย์ , จินตนา เหล่าไฟบูลย์ . "การพัฒนาขีดความสามารถในระบบการวัดปริมาณรังสีเอกซ์และรังสีแกมมาด้วย ที แอล ดี ที่ใช้ในทางการแพทย์และอุตสาหกรรม."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2547. Print.
วสันต์ หล้าสร้อย , จินตนา เหล่าไพบูลย์ , จินตนา เหล่าไฟบูลย์ . การพัฒนาขีดความสามารถในระบบการวัดปริมาณรังสีเอกซ์และรังสีแกมมาด้วย ที แอล ดี ที่ใช้ในทางการแพทย์และอุตสาหกรรม. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2547.