ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาอาหารฮาลาลเพื่อสุขภาพจากเนื้อแพะ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาอาหารฮาลาลเพื่อสุขภาพจากเนื้อแพะ
นักวิจัย : วรพงษ์ อัศวเกศมณี , วิวัฒน์ แซ่หลี , พิทยา อดุลยธรรม , เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์
คำค้น : สุขภาพ , อาหารฮาลาล , เนื้อแพะ
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
วรพงษ์ อัศวเกศมณี , วิวัฒน์ แซ่หลี , พิทยา อดุลยธรรม , เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์ . (2555). การพัฒนาอาหารฮาลาลเพื่อสุขภาพจากเนื้อแพะ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วรพงษ์ อัศวเกศมณี , วิวัฒน์ แซ่หลี , พิทยา อดุลยธรรม , เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์ . 2555. "การพัฒนาอาหารฮาลาลเพื่อสุขภาพจากเนื้อแพะ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วรพงษ์ อัศวเกศมณี , วิวัฒน์ แซ่หลี , พิทยา อดุลยธรรม , เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์ . "การพัฒนาอาหารฮาลาลเพื่อสุขภาพจากเนื้อแพะ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555. Print.
วรพงษ์ อัศวเกศมณี , วิวัฒน์ แซ่หลี , พิทยา อดุลยธรรม , เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์ . การพัฒนาอาหารฮาลาลเพื่อสุขภาพจากเนื้อแพะ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2555.