ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาผลิตภัณฑ์หอยกะพงทอดกรอบปรุงรสและผลของการสกัดจากใบกะเพราต่อปฏิกิริยาออกซิเดชันของน้ำมันในหอยกะพงทอดกรอบปรุงรส

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาผลิตภัณฑ์หอยกะพงทอดกรอบปรุงรสและผลของการสกัดจากใบกะเพราต่อปฏิกิริยาออกซิเดชันของน้ำมันในหอยกะพงทอดกรอบปรุงรส
นักวิจัย : จักรี ทองเรือง , ถิรจิตร เพิ่มหรรษา
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จักรี ทองเรือง , ถิรจิตร เพิ่มหรรษา . (2551). การพัฒนาผลิตภัณฑ์หอยกะพงทอดกรอบปรุงรสและผลของการสกัดจากใบกะเพราต่อปฏิกิริยาออกซิเดชันของน้ำมันในหอยกะพงทอดกรอบปรุงรส.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
จักรี ทองเรือง , ถิรจิตร เพิ่มหรรษา . 2551. "การพัฒนาผลิตภัณฑ์หอยกะพงทอดกรอบปรุงรสและผลของการสกัดจากใบกะเพราต่อปฏิกิริยาออกซิเดชันของน้ำมันในหอยกะพงทอดกรอบปรุงรส".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
จักรี ทองเรือง , ถิรจิตร เพิ่มหรรษา . "การพัฒนาผลิตภัณฑ์หอยกะพงทอดกรอบปรุงรสและผลของการสกัดจากใบกะเพราต่อปฏิกิริยาออกซิเดชันของน้ำมันในหอยกะพงทอดกรอบปรุงรส."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551. Print.
จักรี ทองเรือง , ถิรจิตร เพิ่มหรรษา . การพัฒนาผลิตภัณฑ์หอยกะพงทอดกรอบปรุงรสและผลของการสกัดจากใบกะเพราต่อปฏิกิริยาออกซิเดชันของน้ำมันในหอยกะพงทอดกรอบปรุงรส. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2551.