ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนานักเกตจากเศษเนื้อปลาแซลมอนเสริมสมุนไพร/เครื่องเทศและอายุการเก็บรักษาภายใต้สภาวะการบรรจุแบบดัดแปลงบรรยากาศ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนานักเกตจากเศษเนื้อปลาแซลมอนเสริมสมุนไพร/เครื่องเทศและอายุการเก็บรักษาภายใต้สภาวะการบรรจุแบบดัดแปลงบรรยากาศ
นักวิจัย : สุนิสา ศิริพงศ์วุฒิกร
คำค้น : อายุการเก็บรักษา , สภาวะการบรรจุแบบ , เศษเนื้อปลาแซลมอนเสริมสมุนไพร/เครื่องเทศ , นักเกต , ดัดแปลงบรรยากาศ
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
สุนิสา ศิริพงศ์วุฒิกร . (2553). การพัฒนานักเกตจากเศษเนื้อปลาแซลมอนเสริมสมุนไพร/เครื่องเทศและอายุการเก็บรักษาภายใต้สภาวะการบรรจุแบบดัดแปลงบรรยากาศ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุนิสา ศิริพงศ์วุฒิกร . 2553. "การพัฒนานักเกตจากเศษเนื้อปลาแซลมอนเสริมสมุนไพร/เครื่องเทศและอายุการเก็บรักษาภายใต้สภาวะการบรรจุแบบดัดแปลงบรรยากาศ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุนิสา ศิริพงศ์วุฒิกร . "การพัฒนานักเกตจากเศษเนื้อปลาแซลมอนเสริมสมุนไพร/เครื่องเทศและอายุการเก็บรักษาภายใต้สภาวะการบรรจุแบบดัดแปลงบรรยากาศ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2553. Print.
สุนิสา ศิริพงศ์วุฒิกร . การพัฒนานักเกตจากเศษเนื้อปลาแซลมอนเสริมสมุนไพร/เครื่องเทศและอายุการเก็บรักษาภายใต้สภาวะการบรรจุแบบดัดแปลงบรรยากาศ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2553.