ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาวิธีเพิ่มความเข้มข้นแบบออนไลน์เพื่อตรวจหาปริมาณเตตร้าซัยคลินที่ตกค้างในนม โดยการสกัดด้วยเฟสของแข็งร่วมกับโฟลอินเจคชันสเปกโทรโฟโตเมตรี

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาวิธีเพิ่มความเข้มข้นแบบออนไลน์เพื่อตรวจหาปริมาณเตตร้าซัยคลินที่ตกค้างในนม โดยการสกัดด้วยเฟสของแข็งร่วมกับโฟลอินเจคชันสเปกโทรโฟโตเมตรี
นักวิจัย : ปริญญา มาสวัสดิ์
คำค้น : เตตร้าซัยคลิน
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การพัฒนาวิธีเพิ่มความเข้มข้นแบบออนไลน์เพื่อตรวจหาปริมาณเตตร้าซัยคลินที่ตกค้างในนม โดยการสกัดด้วยเฟสของแข็งร่วมกับโฟลอินเจคชันสเปกโทรโฟโตเมตรี

บรรณานุกรม :
ปริญญา มาสวัสดิ์ . (2547). การพัฒนาวิธีเพิ่มความเข้มข้นแบบออนไลน์เพื่อตรวจหาปริมาณเตตร้าซัยคลินที่ตกค้างในนม โดยการสกัดด้วยเฟสของแข็งร่วมกับโฟลอินเจคชันสเปกโทรโฟโตเมตรี.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ปริญญา มาสวัสดิ์ . 2547. "การพัฒนาวิธีเพิ่มความเข้มข้นแบบออนไลน์เพื่อตรวจหาปริมาณเตตร้าซัยคลินที่ตกค้างในนม โดยการสกัดด้วยเฟสของแข็งร่วมกับโฟลอินเจคชันสเปกโทรโฟโตเมตรี".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ปริญญา มาสวัสดิ์ . "การพัฒนาวิธีเพิ่มความเข้มข้นแบบออนไลน์เพื่อตรวจหาปริมาณเตตร้าซัยคลินที่ตกค้างในนม โดยการสกัดด้วยเฟสของแข็งร่วมกับโฟลอินเจคชันสเปกโทรโฟโตเมตรี."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2547. Print.
ปริญญา มาสวัสดิ์ . การพัฒนาวิธีเพิ่มความเข้มข้นแบบออนไลน์เพื่อตรวจหาปริมาณเตตร้าซัยคลินที่ตกค้างในนม โดยการสกัดด้วยเฟสของแข็งร่วมกับโฟลอินเจคชันสเปกโทรโฟโตเมตรี. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2547.