ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การทดลองให้บริการ IPv6 สำหรับเครือข่ายบ้าน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การทดลองให้บริการ IPv6 สำหรับเครือข่ายบ้าน
นักวิจัย : พรเทพ นิวัติยะกุล , ไพฑูรย์ ไพลุวสัณทาลัย , สินชัย กมลภิวงศ์ , ธัชชัย เอ้งฉ้วน
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
พรเทพ นิวัติยะกุล , ไพฑูรย์ ไพลุวสัณทาลัย , สินชัย กมลภิวงศ์ , ธัชชัย เอ้งฉ้วน . (2552). การทดลองให้บริการ IPv6 สำหรับเครือข่ายบ้าน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พรเทพ นิวัติยะกุล , ไพฑูรย์ ไพลุวสัณทาลัย , สินชัย กมลภิวงศ์ , ธัชชัย เอ้งฉ้วน . 2552. "การทดลองให้บริการ IPv6 สำหรับเครือข่ายบ้าน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พรเทพ นิวัติยะกุล , ไพฑูรย์ ไพลุวสัณทาลัย , สินชัย กมลภิวงศ์ , ธัชชัย เอ้งฉ้วน . "การทดลองให้บริการ IPv6 สำหรับเครือข่ายบ้าน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2552. Print.
พรเทพ นิวัติยะกุล , ไพฑูรย์ ไพลุวสัณทาลัย , สินชัย กมลภิวงศ์ , ธัชชัย เอ้งฉ้วน . การทดลองให้บริการ IPv6 สำหรับเครือข่ายบ้าน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2552.