ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตรวจหาชนิดสายพันธุ์ของเชื้อ Toxoplasma gondiiในหญิงตั้งครรภ์และเด็กแรกเกิด

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตรวจหาชนิดสายพันธุ์ของเชื้อ Toxoplasma gondiiในหญิงตั้งครรภ์และเด็กแรกเกิด
นักวิจัย : จิตเกษม สุวรรณรัฐ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จิตเกษม สุวรรณรัฐ . (2551). การตรวจหาชนิดสายพันธุ์ของเชื้อ Toxoplasma gondiiในหญิงตั้งครรภ์และเด็กแรกเกิด.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
จิตเกษม สุวรรณรัฐ . 2551. "การตรวจหาชนิดสายพันธุ์ของเชื้อ Toxoplasma gondiiในหญิงตั้งครรภ์และเด็กแรกเกิด".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
จิตเกษม สุวรรณรัฐ . "การตรวจหาชนิดสายพันธุ์ของเชื้อ Toxoplasma gondiiในหญิงตั้งครรภ์และเด็กแรกเกิด."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551. Print.
จิตเกษม สุวรรณรัฐ . การตรวจหาชนิดสายพันธุ์ของเชื้อ Toxoplasma gondiiในหญิงตั้งครรภ์และเด็กแรกเกิด. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2551.