ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตรวจติดตาม recurrent laryngeal nerve ในระหว่างการผ่าตัดต่อมไทรอยด์ด้วย monopolar needle eletrodehook

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตรวจติดตาม recurrent laryngeal nerve ในระหว่างการผ่าตัดต่อมไทรอยด์ด้วย monopolar needle eletrodehook
นักวิจัย : วิทูร ลีลามานิตย์
คำค้น : การผ่าตัดต่อมไทรอยด์ , การตรวจติดตาม , recurrent , nerve , Needle , monopolar , Laryngeal , eletrodehook
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
วิทูร ลีลามานิตย์ . (2553). การตรวจติดตาม recurrent laryngeal nerve ในระหว่างการผ่าตัดต่อมไทรอยด์ด้วย monopolar needle eletrodehook.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วิทูร ลีลามานิตย์ . 2553. "การตรวจติดตาม recurrent laryngeal nerve ในระหว่างการผ่าตัดต่อมไทรอยด์ด้วย monopolar needle eletrodehook".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วิทูร ลีลามานิตย์ . "การตรวจติดตาม recurrent laryngeal nerve ในระหว่างการผ่าตัดต่อมไทรอยด์ด้วย monopolar needle eletrodehook."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2553. Print.
วิทูร ลีลามานิตย์ . การตรวจติดตาม recurrent laryngeal nerve ในระหว่างการผ่าตัดต่อมไทรอยด์ด้วย monopolar needle eletrodehook. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2553.