ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การควบคุมและป้องกันธาลัสซีเมีย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การควบคุมและป้องกันธาลัสซีเมีย
นักวิจัย : ธารางรัตน์ หาญประเสริฐพงษ์ , จิตเกษม สุวรรณรัฐ , สาวิตรี พรานพนัส , นิลภา พฤกษานุศักดิ์ , ฐิติมา สุนทรสัจ , วิศิษฐ์ ประสาธน์วนกิจ
คำค้น : ป้องกันธาลัสซีเมีย , การควบคุม
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
ธารางรัตน์ หาญประเสริฐพงษ์ , จิตเกษม สุวรรณรัฐ , สาวิตรี พรานพนัส , นิลภา พฤกษานุศักดิ์ , ฐิติมา สุนทรสัจ , วิศิษฐ์ ประสาธน์วนกิจ . (2552). การควบคุมและป้องกันธาลัสซีเมีย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ธารางรัตน์ หาญประเสริฐพงษ์ , จิตเกษม สุวรรณรัฐ , สาวิตรี พรานพนัส , นิลภา พฤกษานุศักดิ์ , ฐิติมา สุนทรสัจ , วิศิษฐ์ ประสาธน์วนกิจ . 2552. "การควบคุมและป้องกันธาลัสซีเมีย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ธารางรัตน์ หาญประเสริฐพงษ์ , จิตเกษม สุวรรณรัฐ , สาวิตรี พรานพนัส , นิลภา พฤกษานุศักดิ์ , ฐิติมา สุนทรสัจ , วิศิษฐ์ ประสาธน์วนกิจ . "การควบคุมและป้องกันธาลัสซีเมีย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2552. Print.
ธารางรัตน์ หาญประเสริฐพงษ์ , จิตเกษม สุวรรณรัฐ , สาวิตรี พรานพนัส , นิลภา พฤกษานุศักดิ์ , ฐิติมา สุนทรสัจ , วิศิษฐ์ ประสาธน์วนกิจ . การควบคุมและป้องกันธาลัสซีเมีย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2552.