ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาการหมักปลาส้มโดยใช้เชื้อบริสุทธิ์เริ่มต้น

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาการหมักปลาส้มโดยใช้เชื้อบริสุทธิ์เริ่มต้น
นักวิจัย : ทรงอำนาจ พงษ์สมบูรณ์
คำค้น : การหมักปลาส้ม , เชื้อบริสุทธิ์เริ่มต้น
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ทรงอำนาจ พงษ์สมบูรณ์ . (2550). การพัฒนาการหมักปลาส้มโดยใช้เชื้อบริสุทธิ์เริ่มต้น.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ทรงอำนาจ พงษ์สมบูรณ์ . 2550. "การพัฒนาการหมักปลาส้มโดยใช้เชื้อบริสุทธิ์เริ่มต้น".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ทรงอำนาจ พงษ์สมบูรณ์ . "การพัฒนาการหมักปลาส้มโดยใช้เชื้อบริสุทธิ์เริ่มต้น."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2550. Print.
ทรงอำนาจ พงษ์สมบูรณ์ . การพัฒนาการหมักปลาส้มโดยใช้เชื้อบริสุทธิ์เริ่มต้น. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2550.