ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของสายพันธุ์ข้าวสภาวะการทำแห้ง และการเติมสีจากสมุนไพรต่อคุณภาพเส้นก๋วยเตี๋ยว

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของสายพันธุ์ข้าวสภาวะการทำแห้ง และการเติมสีจากสมุนไพรต่อคุณภาพเส้นก๋วยเตี๋ยว
นักวิจัย : เกรียงศักดิ์ บรรลือ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เกรียงศักดิ์ บรรลือ . (2547). ผลของสายพันธุ์ข้าวสภาวะการทำแห้ง และการเติมสีจากสมุนไพรต่อคุณภาพเส้นก๋วยเตี๋ยว.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เกรียงศักดิ์ บรรลือ . 2547. "ผลของสายพันธุ์ข้าวสภาวะการทำแห้ง และการเติมสีจากสมุนไพรต่อคุณภาพเส้นก๋วยเตี๋ยว".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เกรียงศักดิ์ บรรลือ . "ผลของสายพันธุ์ข้าวสภาวะการทำแห้ง และการเติมสีจากสมุนไพรต่อคุณภาพเส้นก๋วยเตี๋ยว."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2547. Print.
เกรียงศักดิ์ บรรลือ . ผลของสายพันธุ์ข้าวสภาวะการทำแห้ง และการเติมสีจากสมุนไพรต่อคุณภาพเส้นก๋วยเตี๋ยว. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2547.