ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบประสิทธิผลการรำไม้พลองป้าบุญมี และการบริหารกล้ามเนื้อต้นขาในคนไข้โรคข้อเข่าเสื่อม:การศกษาเชิงทดลองทางคลินิกแบบสุ่ม

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบประสิทธิผลการรำไม้พลองป้าบุญมี และการบริหารกล้ามเนื้อต้นขาในคนไข้โรคข้อเข่าเสื่อม:การศกษาเชิงทดลองทางคลินิกแบบสุ่ม
นักวิจัย : กู้พงษ์ ศิริบำรุงวงศ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กู้พงษ์ ศิริบำรุงวงศ์ . (2550). การเปรียบเทียบประสิทธิผลการรำไม้พลองป้าบุญมี และการบริหารกล้ามเนื้อต้นขาในคนไข้โรคข้อเข่าเสื่อม:การศกษาเชิงทดลองทางคลินิกแบบสุ่ม.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
กู้พงษ์ ศิริบำรุงวงศ์ . 2550. "การเปรียบเทียบประสิทธิผลการรำไม้พลองป้าบุญมี และการบริหารกล้ามเนื้อต้นขาในคนไข้โรคข้อเข่าเสื่อม:การศกษาเชิงทดลองทางคลินิกแบบสุ่ม".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
กู้พงษ์ ศิริบำรุงวงศ์ . "การเปรียบเทียบประสิทธิผลการรำไม้พลองป้าบุญมี และการบริหารกล้ามเนื้อต้นขาในคนไข้โรคข้อเข่าเสื่อม:การศกษาเชิงทดลองทางคลินิกแบบสุ่ม."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2550. Print.
กู้พงษ์ ศิริบำรุงวงศ์ . การเปรียบเทียบประสิทธิผลการรำไม้พลองป้าบุญมี และการบริหารกล้ามเนื้อต้นขาในคนไข้โรคข้อเข่าเสื่อม:การศกษาเชิงทดลองทางคลินิกแบบสุ่ม. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2550.