ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของใยอาหารจากผลสำรองแห้งต่อสมบัติของโดและขนมปัง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของใยอาหารจากผลสำรองแห้งต่อสมบัติของโดและขนมปัง
นักวิจัย : ขนิษฐา หมวดเอียด , ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ขนิษฐา หมวดเอียด , ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล . (2550). ผลของใยอาหารจากผลสำรองแห้งต่อสมบัติของโดและขนมปัง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ขนิษฐา หมวดเอียด , ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล . 2550. "ผลของใยอาหารจากผลสำรองแห้งต่อสมบัติของโดและขนมปัง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ขนิษฐา หมวดเอียด , ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล . "ผลของใยอาหารจากผลสำรองแห้งต่อสมบัติของโดและขนมปัง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2550. Print.
ขนิษฐา หมวดเอียด , ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล . ผลของใยอาหารจากผลสำรองแห้งต่อสมบัติของโดและขนมปัง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2550.