ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาสมบัติของฟิล์มเจลาตินชนิดต่าง ๆ และผลของพอลิไวนิลอัลกอฮอล์ต่อสมบัติของฟิล์มเจลาติน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาสมบัติของฟิล์มเจลาตินชนิดต่าง ๆ และผลของพอลิไวนิลอัลกอฮอล์ต่อสมบัติของฟิล์มเจลาติน
นักวิจัย : ธรรมนูญ โปรดปราน
คำค้น : ฟิล์มเจลาติน , พอลิไวนิลอัลกอฮอล์ต่อสมบัติ
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
ธรรมนูญ โปรดปราน . (2551). การศึกษาสมบัติของฟิล์มเจลาตินชนิดต่าง ๆ และผลของพอลิไวนิลอัลกอฮอล์ต่อสมบัติของฟิล์มเจลาติน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ธรรมนูญ โปรดปราน . 2551. "การศึกษาสมบัติของฟิล์มเจลาตินชนิดต่าง ๆ และผลของพอลิไวนิลอัลกอฮอล์ต่อสมบัติของฟิล์มเจลาติน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ธรรมนูญ โปรดปราน . "การศึกษาสมบัติของฟิล์มเจลาตินชนิดต่าง ๆ และผลของพอลิไวนิลอัลกอฮอล์ต่อสมบัติของฟิล์มเจลาติน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551. Print.
ธรรมนูญ โปรดปราน . การศึกษาสมบัติของฟิล์มเจลาตินชนิดต่าง ๆ และผลของพอลิไวนิลอัลกอฮอล์ต่อสมบัติของฟิล์มเจลาติน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2551.