ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การคัดเลือกและศึกษาคุณสมบัติของแบคทีเรียแลกติกที่คัดแยกจากอาหารหมักซึ่งมีกิจกรรมการยับยังแบคทีเรียก่อโรค

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การคัดเลือกและศึกษาคุณสมบัติของแบคทีเรียแลกติกที่คัดแยกจากอาหารหมักซึ่งมีกิจกรรมการยับยังแบคทีเรียก่อโรค
นักวิจัย : อภิชาติ อู๋ไพจิตร
คำค้น : lactic acid bacteria(LAB) , fermented rice product , acid fermented milk
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
อภิชาติ อู๋ไพจิตร . (2552). การคัดเลือกและศึกษาคุณสมบัติของแบคทีเรียแลกติกที่คัดแยกจากอาหารหมักซึ่งมีกิจกรรมการยับยังแบคทีเรียก่อโรค.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อภิชาติ อู๋ไพจิตร . 2552. "การคัดเลือกและศึกษาคุณสมบัติของแบคทีเรียแลกติกที่คัดแยกจากอาหารหมักซึ่งมีกิจกรรมการยับยังแบคทีเรียก่อโรค".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อภิชาติ อู๋ไพจิตร . "การคัดเลือกและศึกษาคุณสมบัติของแบคทีเรียแลกติกที่คัดแยกจากอาหารหมักซึ่งมีกิจกรรมการยับยังแบคทีเรียก่อโรค."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2552. Print.
อภิชาติ อู๋ไพจิตร . การคัดเลือกและศึกษาคุณสมบัติของแบคทีเรียแลกติกที่คัดแยกจากอาหารหมักซึ่งมีกิจกรรมการยับยังแบคทีเรียก่อโรค. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2552.