ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาลักษณะเฉพาะและสมบัติของพอลิเมอร์ผสมย่อยสลายได้ระหว่างโปรตีนไมโอไฟบริลจากกล้ามเนื้อปลาและพอลิไวนิลอัลกอฮอล์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาลักษณะเฉพาะและสมบัติของพอลิเมอร์ผสมย่อยสลายได้ระหว่างโปรตีนไมโอไฟบริลจากกล้ามเนื้อปลาและพอลิไวนิลอัลกอฮอล์
นักวิจัย : ธรรมนูญ โปรดปราน
คำค้น : พอลิเมอร์ผสมย่อยสลายได้ระหว่างโปรตีนไมโอไฟบริล , พอลิไวนิลอัลกอฮอล์ , กล้ามเนื้อปลา , ลักษณะเฉพาะ
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
ธรรมนูญ โปรดปราน . (2550). การศึกษาลักษณะเฉพาะและสมบัติของพอลิเมอร์ผสมย่อยสลายได้ระหว่างโปรตีนไมโอไฟบริลจากกล้ามเนื้อปลาและพอลิไวนิลอัลกอฮอล์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ธรรมนูญ โปรดปราน . 2550. "การศึกษาลักษณะเฉพาะและสมบัติของพอลิเมอร์ผสมย่อยสลายได้ระหว่างโปรตีนไมโอไฟบริลจากกล้ามเนื้อปลาและพอลิไวนิลอัลกอฮอล์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ธรรมนูญ โปรดปราน . "การศึกษาลักษณะเฉพาะและสมบัติของพอลิเมอร์ผสมย่อยสลายได้ระหว่างโปรตีนไมโอไฟบริลจากกล้ามเนื้อปลาและพอลิไวนิลอัลกอฮอล์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2550. Print.
ธรรมนูญ โปรดปราน . การศึกษาลักษณะเฉพาะและสมบัติของพอลิเมอร์ผสมย่อยสลายได้ระหว่างโปรตีนไมโอไฟบริลจากกล้ามเนื้อปลาและพอลิไวนิลอัลกอฮอล์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2550.