ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประยุกต์ใช้เอนไซม์ทางการค้าในการเก็บเกี่ยวน้ำมันจากน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มและกากตะกอนลอยของระบบบำบัดน้ำเสีย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประยุกต์ใช้เอนไซม์ทางการค้าในการเก็บเกี่ยวน้ำมันจากน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มและกากตะกอนลอยของระบบบำบัดน้ำเสีย
นักวิจัย : พูนสุข ประเสริฐสรรพ์
คำค้น : กากตะกอนลอย , เอนไซม์ทางการค้า , บำบัดน้ำเสีย , น้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม , เก็บเกี่ยวน้ำมัน
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ . (2550). การประยุกต์ใช้เอนไซม์ทางการค้าในการเก็บเกี่ยวน้ำมันจากน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มและกากตะกอนลอยของระบบบำบัดน้ำเสีย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ . 2550. "การประยุกต์ใช้เอนไซม์ทางการค้าในการเก็บเกี่ยวน้ำมันจากน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มและกากตะกอนลอยของระบบบำบัดน้ำเสีย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ . "การประยุกต์ใช้เอนไซม์ทางการค้าในการเก็บเกี่ยวน้ำมันจากน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มและกากตะกอนลอยของระบบบำบัดน้ำเสีย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2550. Print.
พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ . การประยุกต์ใช้เอนไซม์ทางการค้าในการเก็บเกี่ยวน้ำมันจากน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มและกากตะกอนลอยของระบบบำบัดน้ำเสีย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2550.