ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสิทธิภาพของเปลือกส้มในการป้องกันกำจัดด้วงถั่ว

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประสิทธิภาพของเปลือกส้มในการป้องกันกำจัดด้วงถั่ว
นักวิจัย : อุดมพร แพ่งนคร
คำค้น : ด้วงถั่ว , เปลือกส้ม
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศึกษาและเปรยบเทียบประสิทธิภาพของเปลือกส้มในการป้องกันกำจัดด้วงถั่ว

บรรณานุกรม :
อุดมพร แพ่งนคร . (2546). ประสิทธิภาพของเปลือกส้มในการป้องกันกำจัดด้วงถั่ว.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อุดมพร แพ่งนคร . 2546. "ประสิทธิภาพของเปลือกส้มในการป้องกันกำจัดด้วงถั่ว".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อุดมพร แพ่งนคร . "ประสิทธิภาพของเปลือกส้มในการป้องกันกำจัดด้วงถั่ว."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2546. Print.
อุดมพร แพ่งนคร . ประสิทธิภาพของเปลือกส้มในการป้องกันกำจัดด้วงถั่ว. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2546.