ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้วิศวกรรมโปรตีนในการพัฒนาคุณสมบัติของฮีโมโกลบินสายแอลฟาจากเลือดจระเข้สายพันธุ์ Crocodylus siamensis II

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้วิศวกรรมโปรตีนในการพัฒนาคุณสมบัติของฮีโมโกลบินสายแอลฟาจากเลือดจระเข้สายพันธุ์ Crocodylus siamensis II
นักวิจัย : อัชฌา บุญมี
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อัชฌา บุญมี . (2554). การใช้วิศวกรรมโปรตีนในการพัฒนาคุณสมบัติของฮีโมโกลบินสายแอลฟาจากเลือดจระเข้สายพันธุ์ Crocodylus siamensis II.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อัชฌา บุญมี . 2554. "การใช้วิศวกรรมโปรตีนในการพัฒนาคุณสมบัติของฮีโมโกลบินสายแอลฟาจากเลือดจระเข้สายพันธุ์ Crocodylus siamensis II".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อัชฌา บุญมี . "การใช้วิศวกรรมโปรตีนในการพัฒนาคุณสมบัติของฮีโมโกลบินสายแอลฟาจากเลือดจระเข้สายพันธุ์ Crocodylus siamensis II."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554. Print.
อัชฌา บุญมี . การใช้วิศวกรรมโปรตีนในการพัฒนาคุณสมบัติของฮีโมโกลบินสายแอลฟาจากเลือดจระเข้สายพันธุ์ Crocodylus siamensis II. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2554.