ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การย่อยสลายวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรโดยคาร์บอกซีเมทิลเซลลูเลสและบีต้า-กลูโคซิเดสจากราและยีสต์เพื่อใช้ในการผลิตเอทานอล II

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การย่อยสลายวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรโดยคาร์บอกซีเมทิลเซลลูเลสและบีต้า-กลูโคซิเดสจากราและยีสต์เพื่อใช้ในการผลิตเอทานอล II
นักวิจัย : จุฑาพร แสวงแก้ว
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จุฑาพร แสวงแก้ว . (2554). การย่อยสลายวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรโดยคาร์บอกซีเมทิลเซลลูเลสและบีต้า-กลูโคซิเดสจากราและยีสต์เพื่อใช้ในการผลิตเอทานอล II.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
จุฑาพร แสวงแก้ว . 2554. "การย่อยสลายวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรโดยคาร์บอกซีเมทิลเซลลูเลสและบีต้า-กลูโคซิเดสจากราและยีสต์เพื่อใช้ในการผลิตเอทานอล II".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
จุฑาพร แสวงแก้ว . "การย่อยสลายวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรโดยคาร์บอกซีเมทิลเซลลูเลสและบีต้า-กลูโคซิเดสจากราและยีสต์เพื่อใช้ในการผลิตเอทานอล II."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554. Print.
จุฑาพร แสวงแก้ว . การย่อยสลายวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรโดยคาร์บอกซีเมทิลเซลลูเลสและบีต้า-กลูโคซิเดสจากราและยีสต์เพื่อใช้ในการผลิตเอทานอล II. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2554.