ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การคัดเลือกไรโซแบคทีเรียทนเค็มที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชจากดินบริเวณรอบรากข้าว

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การคัดเลือกไรโซแบคทีเรียทนเค็มที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชจากดินบริเวณรอบรากข้าว
นักวิจัย : นันทวัน ฤทธิ์เดช
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นันทวัน ฤทธิ์เดช . (2553). การคัดเลือกไรโซแบคทีเรียทนเค็มที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชจากดินบริเวณรอบรากข้าว.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
นันทวัน ฤทธิ์เดช . 2553. "การคัดเลือกไรโซแบคทีเรียทนเค็มที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชจากดินบริเวณรอบรากข้าว".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
นันทวัน ฤทธิ์เดช . "การคัดเลือกไรโซแบคทีเรียทนเค็มที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชจากดินบริเวณรอบรากข้าว."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2553. Print.
นันทวัน ฤทธิ์เดช . การคัดเลือกไรโซแบคทีเรียทนเค็มที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชจากดินบริเวณรอบรากข้าว. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2553.