ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การคัดเลือกสาหร่ายสีเขียวขนาดเล็กจากแหล่งน้ำจืดในจังหวัดขอนแก่นเพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงานชีวภาพทดแทน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การคัดเลือกสาหร่ายสีเขียวขนาดเล็กจากแหล่งน้ำจืดในจังหวัดขอนแก่นเพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงานชีวภาพทดแทน
นักวิจัย : รัตนภรณ์ ลีสิงห์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
รัตนภรณ์ ลีสิงห์ . (2549). การคัดเลือกสาหร่ายสีเขียวขนาดเล็กจากแหล่งน้ำจืดในจังหวัดขอนแก่นเพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงานชีวภาพทดแทน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
รัตนภรณ์ ลีสิงห์ . 2549. "การคัดเลือกสาหร่ายสีเขียวขนาดเล็กจากแหล่งน้ำจืดในจังหวัดขอนแก่นเพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงานชีวภาพทดแทน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
รัตนภรณ์ ลีสิงห์ . "การคัดเลือกสาหร่ายสีเขียวขนาดเล็กจากแหล่งน้ำจืดในจังหวัดขอนแก่นเพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงานชีวภาพทดแทน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2549. Print.
รัตนภรณ์ ลีสิงห์ . การคัดเลือกสาหร่ายสีเขียวขนาดเล็กจากแหล่งน้ำจืดในจังหวัดขอนแก่นเพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงานชีวภาพทดแทน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2549.