ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การยืดอายุการเก็บรักษาเนื้อปลานิลส่วนท้องบดขึ้นรูปโดยการใช้สารไคโตซานร่วมกับสารชีวภาพที่มีฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารเน่าเสีย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การยืดอายุการเก็บรักษาเนื้อปลานิลส่วนท้องบดขึ้นรูปโดยการใช้สารไคโตซานร่วมกับสารชีวภาพที่มีฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารเน่าเสีย
นักวิจัย : วิไลลักษณ์ ศิริพรอดุลศิลป์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิไลลักษณ์ ศิริพรอดุลศิลป์ . (2553). การยืดอายุการเก็บรักษาเนื้อปลานิลส่วนท้องบดขึ้นรูปโดยการใช้สารไคโตซานร่วมกับสารชีวภาพที่มีฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารเน่าเสีย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วิไลลักษณ์ ศิริพรอดุลศิลป์ . 2553. "การยืดอายุการเก็บรักษาเนื้อปลานิลส่วนท้องบดขึ้นรูปโดยการใช้สารไคโตซานร่วมกับสารชีวภาพที่มีฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารเน่าเสีย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วิไลลักษณ์ ศิริพรอดุลศิลป์ . "การยืดอายุการเก็บรักษาเนื้อปลานิลส่วนท้องบดขึ้นรูปโดยการใช้สารไคโตซานร่วมกับสารชีวภาพที่มีฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารเน่าเสีย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2553. Print.
วิไลลักษณ์ ศิริพรอดุลศิลป์ . การยืดอายุการเก็บรักษาเนื้อปลานิลส่วนท้องบดขึ้นรูปโดยการใช้สารไคโตซานร่วมกับสารชีวภาพที่มีฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารเน่าเสีย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2553.