ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การแปรรูปเนื้อปลานิลส่วนท้องบดขึ้นรูปเป็นอาหารเสริมสุขภาพด้วยจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การแปรรูปเนื้อปลานิลส่วนท้องบดขึ้นรูปเป็นอาหารเสริมสุขภาพด้วยจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์
นักวิจัย : วิไลลักษณ์ ศิริพรอดุลศิลป์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิไลลักษณ์ ศิริพรอดุลศิลป์ . (2553). การแปรรูปเนื้อปลานิลส่วนท้องบดขึ้นรูปเป็นอาหารเสริมสุขภาพด้วยจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วิไลลักษณ์ ศิริพรอดุลศิลป์ . 2553. "การแปรรูปเนื้อปลานิลส่วนท้องบดขึ้นรูปเป็นอาหารเสริมสุขภาพด้วยจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วิไลลักษณ์ ศิริพรอดุลศิลป์ . "การแปรรูปเนื้อปลานิลส่วนท้องบดขึ้นรูปเป็นอาหารเสริมสุขภาพด้วยจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2553. Print.
วิไลลักษณ์ ศิริพรอดุลศิลป์ . การแปรรูปเนื้อปลานิลส่วนท้องบดขึ้นรูปเป็นอาหารเสริมสุขภาพด้วยจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2553.