ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความแม่นยำของการวัดความหนาของส่วนกลางกระจกตาโดยเครื่องวัดความหนากระจกตาด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความแม่นยำของการวัดความหนาของส่วนกลางกระจกตาโดยเครื่องวัดความหนากระจกตาด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
นักวิจัย : วีระวัฒน์ คิดดี
คำค้น : ส่วนกลางกระจกตา , ความแม่นยำ , การวัดความหนา , เครื่องวัดความหนากระจกตา , คลื่นเสียงความถี่สูง
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
วีระวัฒน์ คิดดี . (2550). การศึกษาความแม่นยำของการวัดความหนาของส่วนกลางกระจกตาโดยเครื่องวัดความหนากระจกตาด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วีระวัฒน์ คิดดี . 2550. "การศึกษาความแม่นยำของการวัดความหนาของส่วนกลางกระจกตาโดยเครื่องวัดความหนากระจกตาด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วีระวัฒน์ คิดดี . "การศึกษาความแม่นยำของการวัดความหนาของส่วนกลางกระจกตาโดยเครื่องวัดความหนากระจกตาด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2550. Print.
วีระวัฒน์ คิดดี . การศึกษาความแม่นยำของการวัดความหนาของส่วนกลางกระจกตาโดยเครื่องวัดความหนากระจกตาด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2550.