ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาแบบสุ่มตัวอย่างและสังเกตการณ์ของยาเอ็นทีคาเวียร์ (Entecavir) เพื่อประเมินผลลัพธ์ในระยะยาวที่สัมพันธ์กับการรักษาด้วยยากลุ่มนิวคลิโอไวด์/นิวคลิโอไทท์ (nucleoside-tide) แบบยาเดี่ยวในผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง : โครงการวิจัย REALM

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาแบบสุ่มตัวอย่างและสังเกตการณ์ของยาเอ็นทีคาเวียร์ (Entecavir) เพื่อประเมินผลลัพธ์ในระยะยาวที่สัมพันธ์กับการรักษาด้วยยากลุ่มนิวคลิโอไวด์/นิวคลิโอไทท์ (nucleoside-tide) แบบยาเดี่ยวในผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง : โครงการวิจัย REALM
นักวิจัย : รัฐกร วิไลชนม์ , ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์ , ทวีศักดิ์ แทนวันดี , ธีระ พิรัชวิสุทธิ์ , คมสันต์ เลิศคูพินิจ
คำค้น : ลัพธ์ , ยาเดี่ยว , ยาเอ็นทีคาเวียร์ , REALM , ที่สัมพันธ์กับการรักษา , ยากลุ่มนิวคลิโอไวด์/นิวคลิโอไทท์ , ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง , nucleosidetide , Entecavir , สังเกตการณ์
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
รัฐกร วิไลชนม์ , ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์ , ทวีศักดิ์ แทนวันดี , ธีระ พิรัชวิสุทธิ์ , คมสันต์ เลิศคูพินิจ . (2550). การศึกษาแบบสุ่มตัวอย่างและสังเกตการณ์ของยาเอ็นทีคาเวียร์ (Entecavir) เพื่อประเมินผลลัพธ์ในระยะยาวที่สัมพันธ์กับการรักษาด้วยยากลุ่มนิวคลิโอไวด์/นิวคลิโอไทท์ (nucleoside-tide) แบบยาเดี่ยวในผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง : โครงการวิจัย REALM.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
รัฐกร วิไลชนม์ , ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์ , ทวีศักดิ์ แทนวันดี , ธีระ พิรัชวิสุทธิ์ , คมสันต์ เลิศคูพินิจ . 2550. "การศึกษาแบบสุ่มตัวอย่างและสังเกตการณ์ของยาเอ็นทีคาเวียร์ (Entecavir) เพื่อประเมินผลลัพธ์ในระยะยาวที่สัมพันธ์กับการรักษาด้วยยากลุ่มนิวคลิโอไวด์/นิวคลิโอไทท์ (nucleoside-tide) แบบยาเดี่ยวในผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง : โครงการวิจัย REALM".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
รัฐกร วิไลชนม์ , ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์ , ทวีศักดิ์ แทนวันดี , ธีระ พิรัชวิสุทธิ์ , คมสันต์ เลิศคูพินิจ . "การศึกษาแบบสุ่มตัวอย่างและสังเกตการณ์ของยาเอ็นทีคาเวียร์ (Entecavir) เพื่อประเมินผลลัพธ์ในระยะยาวที่สัมพันธ์กับการรักษาด้วยยากลุ่มนิวคลิโอไวด์/นิวคลิโอไทท์ (nucleoside-tide) แบบยาเดี่ยวในผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง : โครงการวิจัย REALM."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2550. Print.
รัฐกร วิไลชนม์ , ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์ , ทวีศักดิ์ แทนวันดี , ธีระ พิรัชวิสุทธิ์ , คมสันต์ เลิศคูพินิจ . การศึกษาแบบสุ่มตัวอย่างและสังเกตการณ์ของยาเอ็นทีคาเวียร์ (Entecavir) เพื่อประเมินผลลัพธ์ในระยะยาวที่สัมพันธ์กับการรักษาด้วยยากลุ่มนิวคลิโอไวด์/นิวคลิโอไทท์ (nucleoside-tide) แบบยาเดี่ยวในผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง : โครงการวิจัย REALM. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2550.