ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาประสิทธิภาพและรูปแบบการดูแลรักษาโรคเบาหวานในเวชปฏิบัติจริงในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาประสิทธิภาพและรูปแบบการดูแลรักษาโรคเบาหวานในเวชปฏิบัติจริงในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก
นักวิจัย : วรรณี นิธิยานันท์ , สมพงษ์ สุวรรณวลัยกร , อัมพิกา มังคละพฤกษ์ , เพชร รอดอารีย์ , รัตนา ลีลาวัฒนา
คำค้น : การดูแลรักษาโรคเบาหวาน , ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก , เวชปฏิบัติจริง
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วรรณี นิธิยานันท์ , สมพงษ์ สุวรรณวลัยกร , อัมพิกา มังคละพฤกษ์ , เพชร รอดอารีย์ , รัตนา ลีลาวัฒนา . (2550). การศึกษาประสิทธิภาพและรูปแบบการดูแลรักษาโรคเบาหวานในเวชปฏิบัติจริงในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วรรณี นิธิยานันท์ , สมพงษ์ สุวรรณวลัยกร , อัมพิกา มังคละพฤกษ์ , เพชร รอดอารีย์ , รัตนา ลีลาวัฒนา . 2550. "การศึกษาประสิทธิภาพและรูปแบบการดูแลรักษาโรคเบาหวานในเวชปฏิบัติจริงในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วรรณี นิธิยานันท์ , สมพงษ์ สุวรรณวลัยกร , อัมพิกา มังคละพฤกษ์ , เพชร รอดอารีย์ , รัตนา ลีลาวัฒนา . "การศึกษาประสิทธิภาพและรูปแบบการดูแลรักษาโรคเบาหวานในเวชปฏิบัติจริงในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2550. Print.
วรรณี นิธิยานันท์ , สมพงษ์ สุวรรณวลัยกร , อัมพิกา มังคละพฤกษ์ , เพชร รอดอารีย์ , รัตนา ลีลาวัฒนา . การศึกษาประสิทธิภาพและรูปแบบการดูแลรักษาโรคเบาหวานในเวชปฏิบัติจริงในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2550.