ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาปัญหาและปรับปรุงกระบวนการบรรจุในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตยางพาราแผ่นรมควัน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาปัญหาและปรับปรุงกระบวนการบรรจุในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตยางพาราแผ่นรมควัน
นักวิจัย : วนิดา รัตนมณี
คำค้น : ยางพาราแผ่นรมควัน , บรรจุ , โรงงานอุตสาหกรรม
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
วนิดา รัตนมณี . (2550). การศึกษาปัญหาและปรับปรุงกระบวนการบรรจุในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตยางพาราแผ่นรมควัน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วนิดา รัตนมณี . 2550. "การศึกษาปัญหาและปรับปรุงกระบวนการบรรจุในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตยางพาราแผ่นรมควัน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วนิดา รัตนมณี . "การศึกษาปัญหาและปรับปรุงกระบวนการบรรจุในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตยางพาราแผ่นรมควัน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2550. Print.
วนิดา รัตนมณี . การศึกษาปัญหาและปรับปรุงกระบวนการบรรจุในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตยางพาราแผ่นรมควัน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2550.