ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการประเมินผลกระทบของการใช้ยาเสพติด ศึกษากรณีชาวมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการประเมินผลกระทบของการใช้ยาเสพติด ศึกษากรณีชาวมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
นักวิจัย : อโนชา หมึกทอง , ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี , อุไรวรรณ พัฒนสัตยวงศ์ , นิศานติ์ วีระชาติเทวัญ , ถนอมศรี อินทนนท์
คำค้น : ยาเสพติด , ชาวมุสลิม , กระทบ , จังหวัดชายแดนภาคใต้
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อโนชา หมึกทอง , ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี , อุไรวรรณ พัฒนสัตยวงศ์ , นิศานติ์ วีระชาติเทวัญ , ถนอมศรี อินทนนท์ . (2549). โครงการประเมินผลกระทบของการใช้ยาเสพติด ศึกษากรณีชาวมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อโนชา หมึกทอง , ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี , อุไรวรรณ พัฒนสัตยวงศ์ , นิศานติ์ วีระชาติเทวัญ , ถนอมศรี อินทนนท์ . 2549. "โครงการประเมินผลกระทบของการใช้ยาเสพติด ศึกษากรณีชาวมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อโนชา หมึกทอง , ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี , อุไรวรรณ พัฒนสัตยวงศ์ , นิศานติ์ วีระชาติเทวัญ , ถนอมศรี อินทนนท์ . "โครงการประเมินผลกระทบของการใช้ยาเสพติด ศึกษากรณีชาวมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2549. Print.
อโนชา หมึกทอง , ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี , อุไรวรรณ พัฒนสัตยวงศ์ , นิศานติ์ วีระชาติเทวัญ , ถนอมศรี อินทนนท์ . โครงการประเมินผลกระทบของการใช้ยาเสพติด ศึกษากรณีชาวมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2549.