ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการพัฒนามาตรฐานการทดสอบและข้อกำหนดความทนทานของล้อยางตัน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการพัฒนามาตรฐานการทดสอบและข้อกำหนดความทนทานของล้อยางตัน
นักวิจัย : เจริญยุทธ เดชวายุกุล , วิริยะ ทองเรือง , คณดิถ เจษฎ์พัฒนานนท์
คำค้น : ล้อยางตัน , มาตรฐาน , ข้อกำหนดความทนทาน
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เจริญยุทธ เดชวายุกุล , วิริยะ ทองเรือง , คณดิถ เจษฎ์พัฒนานนท์ . (2550). โครงการพัฒนามาตรฐานการทดสอบและข้อกำหนดความทนทานของล้อยางตัน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เจริญยุทธ เดชวายุกุล , วิริยะ ทองเรือง , คณดิถ เจษฎ์พัฒนานนท์ . 2550. "โครงการพัฒนามาตรฐานการทดสอบและข้อกำหนดความทนทานของล้อยางตัน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เจริญยุทธ เดชวายุกุล , วิริยะ ทองเรือง , คณดิถ เจษฎ์พัฒนานนท์ . "โครงการพัฒนามาตรฐานการทดสอบและข้อกำหนดความทนทานของล้อยางตัน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2550. Print.
เจริญยุทธ เดชวายุกุล , วิริยะ ทองเรือง , คณดิถ เจษฎ์พัฒนานนท์ . โครงการพัฒนามาตรฐานการทดสอบและข้อกำหนดความทนทานของล้อยางตัน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2550.