ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การคัดเลือกเอนไซม์ย่อยไขมันทนอุณหภูมิสูงจากเมตาจีโนมิกไลบราลี่ย์ที่สร้างจากตะกอนดินในบ่อน้ำพุร้อน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การคัดเลือกเอนไซม์ย่อยไขมันทนอุณหภูมิสูงจากเมตาจีโนมิกไลบราลี่ย์ที่สร้างจากตะกอนดินในบ่อน้ำพุร้อน
นักวิจัย : อภิชาติ อู๋ไพจิตร
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
อภิชาติ อู๋ไพจิตร . (2550). การคัดเลือกเอนไซม์ย่อยไขมันทนอุณหภูมิสูงจากเมตาจีโนมิกไลบราลี่ย์ที่สร้างจากตะกอนดินในบ่อน้ำพุร้อน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อภิชาติ อู๋ไพจิตร . 2550. "การคัดเลือกเอนไซม์ย่อยไขมันทนอุณหภูมิสูงจากเมตาจีโนมิกไลบราลี่ย์ที่สร้างจากตะกอนดินในบ่อน้ำพุร้อน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อภิชาติ อู๋ไพจิตร . "การคัดเลือกเอนไซม์ย่อยไขมันทนอุณหภูมิสูงจากเมตาจีโนมิกไลบราลี่ย์ที่สร้างจากตะกอนดินในบ่อน้ำพุร้อน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2550. Print.
อภิชาติ อู๋ไพจิตร . การคัดเลือกเอนไซม์ย่อยไขมันทนอุณหภูมิสูงจากเมตาจีโนมิกไลบราลี่ย์ที่สร้างจากตะกอนดินในบ่อน้ำพุร้อน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2550.