ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดสร้างต้นแบบเชิงอุตสาหกรรมเครื่องประเมินการถอดท่อเจาะคอ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดสร้างต้นแบบเชิงอุตสาหกรรมเครื่องประเมินการถอดท่อเจาะคอ
นักวิจัย : สมยศ จิรสถิตสิน , วิทูร ลีลามานิตย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
สมยศ จิรสถิตสิน , วิทูร ลีลามานิตย์ . (2549). การจัดสร้างต้นแบบเชิงอุตสาหกรรมเครื่องประเมินการถอดท่อเจาะคอ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สมยศ จิรสถิตสิน , วิทูร ลีลามานิตย์ . 2549. "การจัดสร้างต้นแบบเชิงอุตสาหกรรมเครื่องประเมินการถอดท่อเจาะคอ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สมยศ จิรสถิตสิน , วิทูร ลีลามานิตย์ . "การจัดสร้างต้นแบบเชิงอุตสาหกรรมเครื่องประเมินการถอดท่อเจาะคอ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2549. Print.
สมยศ จิรสถิตสิน , วิทูร ลีลามานิตย์ . การจัดสร้างต้นแบบเชิงอุตสาหกรรมเครื่องประเมินการถอดท่อเจาะคอ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2549.