ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเตรียมสารสกัดมาตรฐานของเปลือกผลทับทิมและการประเมินฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดมาตรฐาน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเตรียมสารสกัดมาตรฐานของเปลือกผลทับทิมและการประเมินฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดมาตรฐาน
นักวิจัย : ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ , สุปรียา ยืนยงสวัสดิ์ , สุภิญญา ติ๋วตระกูล
คำค้น : ทับทิม, สารสกัดมาตรฐาน, ต้านอนุมูลอิสระ, ต้านการอักเสบ, ต้านการแพ้, เป็นพิษต่อเซลล์,
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ , สุปรียา ยืนยงสวัสดิ์ , สุภิญญา ติ๋วตระกูล . (2549). การเตรียมสารสกัดมาตรฐานของเปลือกผลทับทิมและการประเมินฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดมาตรฐาน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ , สุปรียา ยืนยงสวัสดิ์ , สุภิญญา ติ๋วตระกูล . 2549. "การเตรียมสารสกัดมาตรฐานของเปลือกผลทับทิมและการประเมินฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดมาตรฐาน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ , สุปรียา ยืนยงสวัสดิ์ , สุภิญญา ติ๋วตระกูล . "การเตรียมสารสกัดมาตรฐานของเปลือกผลทับทิมและการประเมินฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดมาตรฐาน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2549. Print.
ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ , สุปรียา ยืนยงสวัสดิ์ , สุภิญญา ติ๋วตระกูล . การเตรียมสารสกัดมาตรฐานของเปลือกผลทับทิมและการประเมินฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดมาตรฐาน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2549.