ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การบาดเจ็บจากกระสุนปืนลูกปลายชนิด "Shotshell" รายงานผู้ป่วย 3 ราย และการศึกษาเกี่ยวกับกระสุนปืน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การบาดเจ็บจากกระสุนปืนลูกปลายชนิด "Shotshell" รายงานผู้ป่วย 3 ราย และการศึกษาเกี่ยวกับกระสุนปืน
นักวิจัย : วิระชัย สมัย
คำค้น : รายงานผู้ป่วย , การบาดเจ็บ , กระสุนปืนลูกปลาย , Shotshell , กระสุนปืน
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
วิระชัย สมัย . (2550). การบาดเจ็บจากกระสุนปืนลูกปลายชนิด "Shotshell" รายงานผู้ป่วย 3 ราย และการศึกษาเกี่ยวกับกระสุนปืน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วิระชัย สมัย . 2550. "การบาดเจ็บจากกระสุนปืนลูกปลายชนิด "Shotshell" รายงานผู้ป่วย 3 ราย และการศึกษาเกี่ยวกับกระสุนปืน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วิระชัย สมัย . "การบาดเจ็บจากกระสุนปืนลูกปลายชนิด "Shotshell" รายงานผู้ป่วย 3 ราย และการศึกษาเกี่ยวกับกระสุนปืน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2550. Print.
วิระชัย สมัย . การบาดเจ็บจากกระสุนปืนลูกปลายชนิด "Shotshell" รายงานผู้ป่วย 3 ราย และการศึกษาเกี่ยวกับกระสุนปืน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2550.