ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์ที่ตั้งของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันในจังหวัดกระบี่โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์ที่ตั้งของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันในจังหวัดกระบี่โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
นักวิจัย : อนันต์ คำภีระ , รัตนา ทองย้อย , นาตยา จึงเจริญธรรม , พีระพิทย์ พืชมงคล ยงเฉลิมชัย , อดุลย์ เบ็ญนุ้ย
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อนันต์ คำภีระ , รัตนา ทองย้อย , นาตยา จึงเจริญธรรม , พีระพิทย์ พืชมงคล ยงเฉลิมชัย , อดุลย์ เบ็ญนุ้ย . (2549). การวิเคราะห์ที่ตั้งของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันในจังหวัดกระบี่โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อนันต์ คำภีระ , รัตนา ทองย้อย , นาตยา จึงเจริญธรรม , พีระพิทย์ พืชมงคล ยงเฉลิมชัย , อดุลย์ เบ็ญนุ้ย . 2549. "การวิเคราะห์ที่ตั้งของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันในจังหวัดกระบี่โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อนันต์ คำภีระ , รัตนา ทองย้อย , นาตยา จึงเจริญธรรม , พีระพิทย์ พืชมงคล ยงเฉลิมชัย , อดุลย์ เบ็ญนุ้ย . "การวิเคราะห์ที่ตั้งของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันในจังหวัดกระบี่โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2549. Print.
อนันต์ คำภีระ , รัตนา ทองย้อย , นาตยา จึงเจริญธรรม , พีระพิทย์ พืชมงคล ยงเฉลิมชัย , อดุลย์ เบ็ญนุ้ย . การวิเคราะห์ที่ตั้งของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันในจังหวัดกระบี่โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2549.