ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของการใช้บทเรียนโปรแกรมถนอมดวงตาต่อระดับการดูแลสุขภาพตาของครูและนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดสงขลา

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของการใช้บทเรียนโปรแกรมถนอมดวงตาต่อระดับการดูแลสุขภาพตาของครูและนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดสงขลา
นักวิจัย : สุมาลี หอศิริธรรม , สุระพร ปุ้ยเจริญ , เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย
คำค้น : บทเรียนโปรแกรมถนอมดวงตา, การดูแลสุขภาพตา, ครูและนักเรียนในโรงเรียนจังหวั,
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุมาลี หอศิริธรรม , สุระพร ปุ้ยเจริญ , เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย . (2549). ผลของการใช้บทเรียนโปรแกรมถนอมดวงตาต่อระดับการดูแลสุขภาพตาของครูและนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดสงขลา.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุมาลี หอศิริธรรม , สุระพร ปุ้ยเจริญ , เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย . 2549. "ผลของการใช้บทเรียนโปรแกรมถนอมดวงตาต่อระดับการดูแลสุขภาพตาของครูและนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดสงขลา".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุมาลี หอศิริธรรม , สุระพร ปุ้ยเจริญ , เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย . "ผลของการใช้บทเรียนโปรแกรมถนอมดวงตาต่อระดับการดูแลสุขภาพตาของครูและนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดสงขลา."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2549. Print.
สุมาลี หอศิริธรรม , สุระพร ปุ้ยเจริญ , เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย . ผลของการใช้บทเรียนโปรแกรมถนอมดวงตาต่อระดับการดูแลสุขภาพตาของครูและนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดสงขลา. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2549.