ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พฤติกรรมและปัจจัยที่ทำให้เด็กวัยรุ่นติดเกมออนไลน์: การศึกษาในอำเภอหาดใหญ่

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พฤติกรรมและปัจจัยที่ทำให้เด็กวัยรุ่นติดเกมออนไลน์: การศึกษาในอำเภอหาดใหญ่
นักวิจัย : สมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล
คำค้น : อำเภอหาดใหญ่ , พฤติกรรม , ที่ทำให้เด็กวัยรุ่นติดเกมออนไลน์
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
สมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล . (2552). พฤติกรรมและปัจจัยที่ทำให้เด็กวัยรุ่นติดเกมออนไลน์: การศึกษาในอำเภอหาดใหญ่.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล . 2552. "พฤติกรรมและปัจจัยที่ทำให้เด็กวัยรุ่นติดเกมออนไลน์: การศึกษาในอำเภอหาดใหญ่".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล . "พฤติกรรมและปัจจัยที่ทำให้เด็กวัยรุ่นติดเกมออนไลน์: การศึกษาในอำเภอหาดใหญ่."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2552. Print.
สมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล . พฤติกรรมและปัจจัยที่ทำให้เด็กวัยรุ่นติดเกมออนไลน์: การศึกษาในอำเภอหาดใหญ่. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2552.