ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รวมพลัง สร้างฝัน จากพี่แด่น้อง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รวมพลัง สร้างฝัน จากพี่แด่น้อง
นักวิจัย : อุไรวรรณ พัฒนสัตยวงศ์ , อโนชา หมึกทอง , อารีรักษ์ พืชน์ไพบูลย์ , ดุจเดือน ชินเจริญทรัพย์ , ชะอ้อน จันจะนะ , ลัดดา เหมาะสุวรรณ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อุไรวรรณ พัฒนสัตยวงศ์ , อโนชา หมึกทอง , อารีรักษ์ พืชน์ไพบูลย์ , ดุจเดือน ชินเจริญทรัพย์ , ชะอ้อน จันจะนะ , ลัดดา เหมาะสุวรรณ . (2550). รวมพลัง สร้างฝัน จากพี่แด่น้อง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อุไรวรรณ พัฒนสัตยวงศ์ , อโนชา หมึกทอง , อารีรักษ์ พืชน์ไพบูลย์ , ดุจเดือน ชินเจริญทรัพย์ , ชะอ้อน จันจะนะ , ลัดดา เหมาะสุวรรณ . 2550. "รวมพลัง สร้างฝัน จากพี่แด่น้อง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อุไรวรรณ พัฒนสัตยวงศ์ , อโนชา หมึกทอง , อารีรักษ์ พืชน์ไพบูลย์ , ดุจเดือน ชินเจริญทรัพย์ , ชะอ้อน จันจะนะ , ลัดดา เหมาะสุวรรณ . "รวมพลัง สร้างฝัน จากพี่แด่น้อง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2550. Print.
อุไรวรรณ พัฒนสัตยวงศ์ , อโนชา หมึกทอง , อารีรักษ์ พืชน์ไพบูลย์ , ดุจเดือน ชินเจริญทรัพย์ , ชะอ้อน จันจะนะ , ลัดดา เหมาะสุวรรณ . รวมพลัง สร้างฝัน จากพี่แด่น้อง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2550.