ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศักยภาพการเพาะเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังในตำบลเกาะยออำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ศักยภาพการเพาะเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังในตำบลเกาะยออำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
นักวิจัย : สมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล
คำค้น : จังหวัดสงขลา , ตำบลเกาะยออำเภอเมือง , กระชัง , การเพาะเลี้ยงปลากะพงขาว
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
สมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล . (2550). ศักยภาพการเพาะเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังในตำบลเกาะยออำเภอเมือง จังหวัดสงขลา.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล . 2550. "ศักยภาพการเพาะเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังในตำบลเกาะยออำเภอเมือง จังหวัดสงขลา".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล . "ศักยภาพการเพาะเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังในตำบลเกาะยออำเภอเมือง จังหวัดสงขลา."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2550. Print.
สมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล . ศักยภาพการเพาะเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังในตำบลเกาะยออำเภอเมือง จังหวัดสงขลา. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2550.