ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมบัติด้านปฎิกิริยาออกซิเดชันของสารประกอบที่ผลิตโดยปฎิกิริยาสร้างสีน้ำตาลจากของแข็งที่สกัดจากกุ้งทราย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สมบัติด้านปฎิกิริยาออกซิเดชันของสารประกอบที่ผลิตโดยปฎิกิริยาสร้างสีน้ำตาลจากของแข็งที่สกัดจากกุ้งทราย
นักวิจัย : กิตติบดี แสงทอง , พิชญา เตชะภัทรกุล , จักรี ทองเรือง
คำค้น : สารประกอบที่ผลิต , สมบัติด้านปฎิกิริยาออกซิเดชัน , กุ้งทราย , แข็งที่สกัด , ปฎิกิริยาสร้างสีน้ำตาล
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กิตติบดี แสงทอง , พิชญา เตชะภัทรกุล , จักรี ทองเรือง . (2549). สมบัติด้านปฎิกิริยาออกซิเดชันของสารประกอบที่ผลิตโดยปฎิกิริยาสร้างสีน้ำตาลจากของแข็งที่สกัดจากกุ้งทราย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
กิตติบดี แสงทอง , พิชญา เตชะภัทรกุล , จักรี ทองเรือง . 2549. "สมบัติด้านปฎิกิริยาออกซิเดชันของสารประกอบที่ผลิตโดยปฎิกิริยาสร้างสีน้ำตาลจากของแข็งที่สกัดจากกุ้งทราย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
กิตติบดี แสงทอง , พิชญา เตชะภัทรกุล , จักรี ทองเรือง . "สมบัติด้านปฎิกิริยาออกซิเดชันของสารประกอบที่ผลิตโดยปฎิกิริยาสร้างสีน้ำตาลจากของแข็งที่สกัดจากกุ้งทราย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2549. Print.
กิตติบดี แสงทอง , พิชญา เตชะภัทรกุล , จักรี ทองเรือง . สมบัติด้านปฎิกิริยาออกซิเดชันของสารประกอบที่ผลิตโดยปฎิกิริยาสร้างสีน้ำตาลจากของแข็งที่สกัดจากกุ้งทราย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2549.