ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุบัติการณ์การเกิดเชื้อแบคทีเรียดื้อยาระหว่างการให้ciprofloxacin ป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียในผู้ป่วยเด็กที่เป็นมะเร็งและมีเม็ดเลือดขาวต่ำ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อุบัติการณ์การเกิดเชื้อแบคทีเรียดื้อยาระหว่างการให้ciprofloxacin ป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียในผู้ป่วยเด็กที่เป็นมะเร็งและมีเม็ดเลือดขาวต่ำ
นักวิจัย : กมลวิช เลาประสพวัฒนา
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กมลวิช เลาประสพวัฒนา . (2549). อุบัติการณ์การเกิดเชื้อแบคทีเรียดื้อยาระหว่างการให้ciprofloxacin ป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียในผู้ป่วยเด็กที่เป็นมะเร็งและมีเม็ดเลือดขาวต่ำ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
กมลวิช เลาประสพวัฒนา . 2549. "อุบัติการณ์การเกิดเชื้อแบคทีเรียดื้อยาระหว่างการให้ciprofloxacin ป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียในผู้ป่วยเด็กที่เป็นมะเร็งและมีเม็ดเลือดขาวต่ำ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
กมลวิช เลาประสพวัฒนา . "อุบัติการณ์การเกิดเชื้อแบคทีเรียดื้อยาระหว่างการให้ciprofloxacin ป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียในผู้ป่วยเด็กที่เป็นมะเร็งและมีเม็ดเลือดขาวต่ำ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2549. Print.
กมลวิช เลาประสพวัฒนา . อุบัติการณ์การเกิดเชื้อแบคทีเรียดื้อยาระหว่างการให้ciprofloxacin ป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียในผู้ป่วยเด็กที่เป็นมะเร็งและมีเม็ดเลือดขาวต่ำ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2549.