ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุบัติการณ์และปัจจัยเสี่ยงที่มีผลให้ผู้ป่วยฟื้นจากการระงับความรู้สึกช้าในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อุบัติการณ์และปัจจัยเสี่ยงที่มีผลให้ผู้ป่วยฟื้นจากการระงับความรู้สึกช้าในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
นักวิจัย : ศิริกาญจน์ ศิริพฤกษ์พงศ์
คำค้น : อุบัติการณ์ , เสี่ยง , ผลให้ผู้ป่วยฟื้น , โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ , การระงับความรู้สึกช้า
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
ศิริกาญจน์ ศิริพฤกษ์พงศ์ . (2551). อุบัติการณ์และปัจจัยเสี่ยงที่มีผลให้ผู้ป่วยฟื้นจากการระงับความรู้สึกช้าในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ศิริกาญจน์ ศิริพฤกษ์พงศ์ . 2551. "อุบัติการณ์และปัจจัยเสี่ยงที่มีผลให้ผู้ป่วยฟื้นจากการระงับความรู้สึกช้าในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ศิริกาญจน์ ศิริพฤกษ์พงศ์ . "อุบัติการณ์และปัจจัยเสี่ยงที่มีผลให้ผู้ป่วยฟื้นจากการระงับความรู้สึกช้าในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551. Print.
ศิริกาญจน์ ศิริพฤกษ์พงศ์ . อุบัติการณ์และปัจจัยเสี่ยงที่มีผลให้ผู้ป่วยฟื้นจากการระงับความรู้สึกช้าในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2551.