ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวงอกสกัดเพื่อใช้เป็นอาหารสุขภาพ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Development of germinated rice extract as a source of functional food ingredient / อนุชิตา มุ่งงาม, ณฐนนท์ ตราชู

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวงอกสกัดเพื่อใช้เป็นอาหารสุขภาพ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Development of germinated rice extract as a source of functional food ingredient / อนุชิตา มุ่งงาม, ณฐนนท์ ตราชู
นักวิจัย : อนุชิตา มุ่งงาม
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อนุชิตา มุ่งงาม . (2549). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวงอกสกัดเพื่อใช้เป็นอาหารสุขภาพ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Development of germinated rice extract as a source of functional food ingredient / อนุชิตา มุ่งงาม, ณฐนนท์ ตราชู.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อนุชิตา มุ่งงาม . 2549. "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวงอกสกัดเพื่อใช้เป็นอาหารสุขภาพ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Development of germinated rice extract as a source of functional food ingredient / อนุชิตา มุ่งงาม, ณฐนนท์ ตราชู".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อนุชิตา มุ่งงาม . "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวงอกสกัดเพื่อใช้เป็นอาหารสุขภาพ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Development of germinated rice extract as a source of functional food ingredient / อนุชิตา มุ่งงาม, ณฐนนท์ ตราชู."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2549. Print.
อนุชิตา มุ่งงาม . การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวงอกสกัดเพื่อใช้เป็นอาหารสุขภาพ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Development of germinated rice extract as a source of functional food ingredient / อนุชิตา มุ่งงาม, ณฐนนท์ ตราชู. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2549.