ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สเปกโทรสโกปี เอฟทีไออาร์/เอฟทีรามาน สมบัติจลนพลศาสตร์ และอุณหพลศาสตร์ของฟอสเฟตและไฮโปฟอสไฟต์ไฮเดรตของแคตไอออนเดี่ยวและแคตไออนพหุคูณบางตัว

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สเปกโทรสโกปี เอฟทีไออาร์/เอฟทีรามาน สมบัติจลนพลศาสตร์ และอุณหพลศาสตร์ของฟอสเฟตและไฮโปฟอสไฟต์ไฮเดรตของแคตไอออนเดี่ยวและแคตไออนพหุคูณบางตัว
นักวิจัย : ไฉนพร ด่านวิรุทัย
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ไฉนพร ด่านวิรุทัย . (2553). สเปกโทรสโกปี เอฟทีไออาร์/เอฟทีรามาน สมบัติจลนพลศาสตร์ และอุณหพลศาสตร์ของฟอสเฟตและไฮโปฟอสไฟต์ไฮเดรตของแคตไอออนเดี่ยวและแคตไออนพหุคูณบางตัว.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ไฉนพร ด่านวิรุทัย . 2553. "สเปกโทรสโกปี เอฟทีไออาร์/เอฟทีรามาน สมบัติจลนพลศาสตร์ และอุณหพลศาสตร์ของฟอสเฟตและไฮโปฟอสไฟต์ไฮเดรตของแคตไอออนเดี่ยวและแคตไออนพหุคูณบางตัว".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ไฉนพร ด่านวิรุทัย . "สเปกโทรสโกปี เอฟทีไออาร์/เอฟทีรามาน สมบัติจลนพลศาสตร์ และอุณหพลศาสตร์ของฟอสเฟตและไฮโปฟอสไฟต์ไฮเดรตของแคตไอออนเดี่ยวและแคตไออนพหุคูณบางตัว."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2553. Print.
ไฉนพร ด่านวิรุทัย . สเปกโทรสโกปี เอฟทีไออาร์/เอฟทีรามาน สมบัติจลนพลศาสตร์ และอุณหพลศาสตร์ของฟอสเฟตและไฮโปฟอสไฟต์ไฮเดรตของแคตไอออนเดี่ยวและแคตไออนพหุคูณบางตัว. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2553.